رشته علوم و تکنولوژی بذر

رشته علوم و تکنولوژی بذر به علوم زیست شناختی و اصول فناوری بذر می پردازد. مباحثی مانند فیزیولوژی، اکولوژی، آماده سازی(پرایمینگ)، جوانه زنی و رشد، برداشت، فراوری و نگهداری از جمله علوم مورد بحث در این رشته می باشد. تکنولوژی بذر اگر چه به صورت ماهیتی از رشته های بیولوژیکی سلولی و مولکولی است، ولیکن اکثر علوم کشاورزی همانند زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، خاکشناسی، آب و آبیاری و اگرو اکولوژی با آن ارتباط دارند. نظر به اینکه بذر مهمترین ساختار تکثیر گیاهان می باشد اکثر کشورهای متمکن و برخوردار به گسترش آکادمیک این رشته پرداخته اند که از آن جمله می توان به انگلیس ـ ایالات متحده ـ کانادا ـ دانمارک ـ آلمان و زلاندنو اشاره کرد. البته در دانشگاه های مختلف هند و مالزی نیز این رشته تدریس می شود. برگرفته از وبسایت: خوشه- پایگاه جامع اطلاعات علمی، دانشجویی -زراعت، اصلاح نباتات و تکنولوژی بذر